Přehled vypsaných témat - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantující pracoviště: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je spracovať multimediálnu učebnú pomôcku z problematiky algoritmov a dátových štruktúr. Vzdelávací obsah bude podporený multimediálnymi a interaktívnymi prvkami.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-IRI informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.