Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Economic activities of social enterprises in the EU (Bc. Nikoleta Janáčková)
State of topic: approved (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Regional and Rural Development - FESRD
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Summary: Jedným z nástrojov sociálnej politiky v krajinách EÚ a zároveň jednou z foriem realizácie sociálnej ekonomiky sú sociálne podniky. Cieľom diplomovej práce je zmapovať sektorové zameranie sociálnych podnikov vo vybraných krajinách. Zdrojom informácie pre spracovanie vlastnej práce budú sekundárne údaje.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RRPE Regional Development and Policies of the EU-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.