Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Identifikácia zdrojov obnoviteľnej energie v málo rozvinutom regióne SR
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Regional Bioenergy - FESRD
Max. no. of students: 3
Academic year:2017/2018
Proposed by: prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.
Summary: Identifikácia obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v málo rozvinutom regióne Slovenska (podľa záujmu študenta)a návrh možností ich využitia. Bude popísaná charakteristika regiónu (geografická oblasť, poloha, prírodné zdroje, klimatické podmienky)potenciálne obnoviteľné zdroje energie a sociálno-demografické ukazovatele záujmového regiónu.Budú inventarizované existujúce energetické zariadenia so zameraním na výrobu elektriny a biopalív.Výstupy budú prínosom pre regionálnu koncepciu využívania OZE.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RRPE Regional Development and Policies of the EU-- not entered -- -- not entered --
B-EM Environmental Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.