Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Potenciál pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom zariadení v obci Mojmírovce
State of topic: approved (Ing. Martin Prčík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavol Otepka, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Faculty: topic for all faculties
Institute: Department of Sustainable Development - FESRD
Max. no. of students: --
Proposed by: Bc. Andrea Nogová
Summary: Cieľom práce je prostredníctvom analýzy poukázať na rozvoj cestovného ruchu v hoteli Kaštieľ Mojmírovce a zistiť aký prínos má toto zariadenie pre obec Mojmírovce. Po zanalyzovaní zariadenia budú navrhnuté možné riešenia pre zviditeľnenie, prípadne nové plány do budúcnosti.
Cancelled: yes

There are no limitations of the topic