Přehled vypsaných témat - Katedra financií (FEM)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště:
Katedra financií (FEM)
Max. počet studentů:1
Navrhl:

K tématu nejsou zadaná žádná omezení