Prehľad vypísaných tém - Katedra financií (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko:
Katedra financií - FEM
Max. počet študentov:
1
Navrhol:

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia