Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza produkčnej schopnosti výrobného územia poľnohospodárskeho subjektu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště:
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Analýza produkčného územia lokalita Medvecké

K tématu nejsou zadaná žádná omezení