Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Analýza produkčnej schopnosti výrobného územia poľnohospodárskeho subjektu
Stav témy: schválené (prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Milan Macák, Dr.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie - FAPZ
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt:
Analýza produkčného územia lokalita Medvecké

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia