Přehled vypsaných témat - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza produkčnej schopnosti výrobného územia poľnohospodárskeho subjektu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Macák, Dr.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. Ing. Milan Macák, Dr.
Abstrakt: Analýza produkčného územia lokalita Medvecké

K tématu nejsou zadaná žádná omezení