Prehľad vypísaných tém - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza produkčnej schopnosti výrobného územia poľnohospodárskeho subjektu
Stav témy: schválené (prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Macák, Dr.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Navrhol: doc. Ing. Milan Macák, Dr.
Abstrakt: Analýza produkčného územia lokalita Medvecké

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia