Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Obohatenie krmiva doplnkom jódu pre brojlerové kurčatá a kvalita ich mäsa
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Food Hygiene and Safety - FBFS
Max. no. of students: 1
Academic year:2017/2018
Proposed by: prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.
Summary: Spracovanie literárnych poznatkov z dostupných odborných a vedeckých zdrojov: - všeobecná charakteristika kurčacieho mäsa, - všeobecná doplnkových látok do krmiva z hľadiska zdravotnej bezpečnosti človeka, - charakteristika jódu, doplnku do krmiva alebo prídavnej látky do potravín z hľadiska ochrany zdravia človeka, - spracovanie metodiky diplomovej práce, - experiment s brojlerovými kurčatami, - analýza vzoriek mäsa, - štatistické vyhodnotenie nameraných hodnôt, - spracovanie výsledkov formou tabuliek a grafov, - zhodnotenie výsledkov, - vypracovanie diplomovej práce.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-FSCE Food Safety and Control-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.