Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vplyv vgýživy na rastové parametre brojlerových králikov v podmienkach alternatívneho chovu
State of topic: approved (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Small Animal Science - FAaFR
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Summary: Cieľompráce je zhodnotenie vplyvu úrovne výživy na vybrané rastové parametre brojlerovách králikov v podmienkach pridomového chovu. Experimentálne jedince predstavujú finálne krížence brojlerovej populácie Hyla, využité podľa stanovenej hybridizačnej schémy. V experimente boli porovnávané - kompletná krmná zmes pre králiky a zmes natívnych krmív v zložení lúčne seno a jačmeň.

There are no limitations of the topic