Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Funkcia antokyánov v rastlinách a ich využitie vo výžive ľudí
State of topic: approved (prof. Ing. Marián Brestič, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Faculty: Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department: Department of Plant Physiology - FAaFR
Max. no. of students: 1
Proposed by: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Summary: Antokyány ako pigmenty vo vakuolách niektorých buniek v listoch majú významnú úlohu vo fyziológii rastlín a sú početne zastúpené v prírode. Taktiež sú obsiahnuté v mnohých plodoch, ako napríklad ríbezľa čierna jahody, čučoriedky, ostružina a pod., a v posledných rokoch sú populárnou témou z hľadiska výživy ľudí. Navrhovaná téma má za cieľ zhromaždiť aktuálne poznatky o funkciách a možnostiach využitia antokyánov v rastlinách.

There are no limitations of the topic