Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Funkcia antokyánov v rastlinách a ich využitie vo výžive ľudí
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Marián Brestič, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziológie rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:1
Navrhol: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Abstrakt: Antokyány ako pigmenty vo vakuolách niektorých buniek v listoch majú významnú úlohu vo fyziológii rastlín a sú početne zastúpené v prírode. Taktiež sú obsiahnuté v mnohých plodoch, ako napríklad ríbezľa čierna jahody, čučoriedky, ostružina a pod., a v posledných rokoch sú populárnou témou z hľadiska výživy ľudí. Navrhovaná téma má za cieľ zhromaždiť aktuálne poznatky o funkciách a možnostiach využitia antokyánov v rastlinách.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia