Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Bataty ako zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra chémie (FBP)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Abstrakt:
Bataty sú plodinou s ľahkou adaptabilitou k širokej škále agroekologických podmienok (vysoké teploty, sucho, nízka pôdna úrodnosť). Sú vhodnou a atraktívnou plodinou pre poľnohospodárstvo s obmedzenými zdrojmi, čo vedie k ich zvyšujúcej sa produkcii. Hlavnou zložkou batatov sú sacharidy, ktoré predstavujú 80 až 90 % sušiny, pričom hlavný podiel tvorí škrob. Jeho podiel predstavuje 65 – 70% suchej hmoty. Z jednoduchých cukrov sú zastúpené glukóza, fruktóza, sacharóza and maltóza. Neškrobové polysacharidy tvoria celulózy, hemicelulózy a pektíny. Korene batatov sú bohaté na minerálne látky, vitamíny a karotenoidy a naopak majú nízke obsahy bielkovín. Sírne aminokyseliny a lyzín sú limitujúce. Bataty sú zároveň zdrojom polyfenolových zlúčenín. Bohato sú zastúpené kyselina kávová a jej deriváty (kyselina chlorogenová), estery kyseliny škoricovej a chinovej.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BKb bezpečnosť a kontrola potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.