Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Bataty ako zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Abstrakt: Bataty sú plodinou s ľahkou adaptabilitou k širokej škále agroekologických podmienok (vysoké teploty, sucho, nízka pôdna úrodnosť). Sú vhodnou a atraktívnou plodinou pre poľnohospodárstvo s obmedzenými zdrojmi, čo vedie k ich zvyšujúcej sa produkcii. Hlavnou zložkou batatov sú sacharidy, ktoré predstavujú 80 až 90 % sušiny, pričom hlavný podiel tvorí škrob. Jeho podiel predstavuje 65 – 70% suchej hmoty. Z jednoduchých cukrov sú zastúpené glukóza, fruktóza, sacharóza and maltóza. Neškrobové polysacharidy tvoria celulózy, hemicelulózy a pektíny. Korene batatov sú bohaté na minerálne látky, vitamíny a karotenoidy a naopak majú nízke obsahy bielkovín. Sírne aminokyseliny a lyzín sú limitujúce. Bataty sú zároveň zdrojom polyfenolových zlúčenín. Bohato sú zastúpené kyselina kávová a jej deriváty (kyselina chlorogenová), estery kyseliny škoricovej a chinovej.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.