Prehľad vypísaných tém - Katedra chémie (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Bataty ako zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
1
Navrhol: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Abstrakt: Bataty sú plodinou s ľahkou adaptabilitou k širokej škále agroekologických podmienok (vysoké teploty, sucho, nízka pôdna úrodnosť). Sú vhodnou a atraktívnou plodinou pre poľnohospodárstvo s obmedzenými zdrojmi, čo vedie k ich zvyšujúcej sa produkcii. Hlavnou zložkou batatov sú sacharidy, ktoré predstavujú 80 až 90 % sušiny, pričom hlavný podiel tvorí škrob. Jeho podiel predstavuje 65 – 70% suchej hmoty. Z jednoduchých cukrov sú zastúpené glukóza, fruktóza, sacharóza and maltóza. Neškrobové polysacharidy tvoria celulózy, hemicelulózy a pektíny. Korene batatov sú bohaté na minerálne látky, vitamíny a karotenoidy a naopak majú nízke obsahy bielkovín. Sírne aminokyseliny a lyzín sú limitujúce. Bataty sú zároveň zdrojom polyfenolových zlúčenín. Bohato sú zastúpené kyselina kávová a jej deriváty (kyselina chlorogenová), estery kyseliny škoricovej a chinovej.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.