Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Krajinno-architektonické dotvorenie multifunkčného priestoru parku v obci Žirany
State of topic:
approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department: Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
Moderné metódy akvizície 3d-modelu reálneho priestoru (blízka a UAV fotogrametria, 3D laserové skenovanie). Využitie UAV fotogrametrie pri grafickej dokumentácii a tvorbe digitálneho modelu krajiny. Analýza vstupných grafických dát pre 2d kreslenie a 3d modelovanie v ZKA. Tvorba prvkov a modelovej kompozície záhradnej architektúry špecifikovanej lokality. Techniky modelovania základných komponentov krajinárskeho priestoru – terén, prvky drobnej architektúry, vegetačné prvky. Vizualizácia komplexného modelu. Riešenie konkrétnej prípadovej štúdie – projektu dotvorenia multifunkčného priestorov v lokalite parku v obci Žirany.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ABC Garden and Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
FZKI
Z15-0142-B Computer aided design