Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Liečivé účinky zeleného čaju: fakty a dôkazy
Stav témy: schválené (prof. Ing. Marián Brestič, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Abstrakt: Čaj má za sebou siahodlhú históriu a kultúrny vývoj. Nápoj, opradený tajomným čarom čínskych legiend, ospevovaný intelektuálmi z celého sveta a v neposlednom rade, nápoj s blahodarnými účinkami na ľudský organizmus, ktoré sú potvrdené množstvami odborných vedeckých štúdií. Základnou surovinou z ktorej pochádzajú všetky pravé čaje je rastlina pod názvom Camenllia sinensis. Táto stálozelená rastlina patrí do čeľade čajovníkovité, je pestovaná takmer výlučne pre čaj, ktorý sa z nej pripravuje. Je azda najviac nedocenenou liečivou rastlinou. Početné štúdie však poukazujú na mnohé zdraviu prospešné vlastnosti čajovníkového lisu, najmä nefermentovaného zeleného alebo bieleho čaju, ktoré majú vďaka vysokej hladine polyfenolov silný antioxidačný účinok. Práca má ambíciu zosumarizovať aktuálne poznatky o účinkoch čaju na ľudský organizmus.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia