Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Rozšírenie ostružiny skalnej (Rubus saxatilis) na Slovensku
Stav témy: schválené
Vedúci práce: doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra botaniky - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.
Abstrakt: Ostružina skalná (Rubus saxatilis) je pôvodným druhom slovenskej kveteny, avšak jeho podrobné rozšírenie nie je známe. Práca má za cieľ spracovať výskyt tohoto taxónu na Slovensku využívajúc publikované údaje a herbárové dáta.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia