Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Porovnanie obsahu základných nutričných komponentov v divine vybraných druhov poľovnej zveri
Stav témy: schválené (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra špeciálneho chovateľstva - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Abstrakt: cieľom predkladanej práce je analýza a následné porovnanie obsahu základných nutričných komponentov v divine srnčej zveri a muflónej zveri.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia