Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Technológia pestovania kapusty repkovej pravej
Stav témy: schválené
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra rastlinnej výroby - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Abstrakt: Technológia pestovania kapusty repkovej pravej

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia