Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic:
Sledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkach
State of topic:
approved (prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Faculty: Faculty of Engineering
Supervising department:
Department of Transport and Handling - TF
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Zameraním dizertačnej práce je popísať súčasný stav riešenej problematiky s orientáciou na oblasť analýzy tvorby emisií v spaľovacích motoroch a možnosti znižovania emisií v spaľovacích motoroch. V metodike práce bude uskutočnený popis skúšok vozidlových spaľovacích motorov v laboratórnych, ako aj v prevádzkových podmienkach, výber najvhodnejšej metódy skúšania s ohľadom na použité prístrojové vybavenie a infraštruktúru vybavenia laboratórnych priestorov. Vlastná práca bude zameraná na návrh metodiky meraní technických a ekologických parametrov vozidlových spaľovacích motorov v laboratórnych a v prevádzkových podmienkach. V závere práce budú dosiahnuté výsledky z laboratórnych a prevádzkových meraní vhodnou formou vyhodnotené.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-DSD14 Transport and Handling Machines