Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Analýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.
State of topic:
approved (prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department: Department of Machines and Production Biosystems - TF
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Bakalárska práca bude zameraná na analyzovanie a hodnotenie spôsobov riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a naviac bude hodnotená efektívnosť tejto činnosti. V prvom kroku riešenia bakalárskej práce bude vybraný vhodný strojársky podnik. V ďalších krokoch budú posúdené silné a slabé stránky riadenia kvality vo výrobnom procese a následne bude celkovo zhodnotená efektívnosť riadenia kvality vyrábaných výrobkov.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-MKP Management of Production Quality

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.