Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Posúdenie texturálnych parametrov vybraných druhov salám pri stanovených podmienkach skladovania
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Max. počet studentů:1
Navrhl: Ing. Jozef Čurlej, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je zachytenie zmien texturálnych atribútov vybraných vzoriek salám, v dôsledku definovaných podmienok skladovania, počas stanovenej doby s ohľadom na dátum trvanlivosti uvedený výrobcom, resp. predajcom

K tématu nejsou zadaná žádná omezení