Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Posúdenie texturálnych parametrov vybraných druhov salám pri stanovených podmienkach skladovania
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jozef Čurlej, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - FBP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Jozef Čurlej, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je zachytenie zmien texturálnych atribútov vybraných vzoriek salám, v dôsledku definovaných podmienok skladovania, počas stanovenej doby s ohľadom na dátum trvanlivosti uvedený výrobcom, resp. predajcom

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia