Prehľad vypísaných tém - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Posúdenie texturálnych parametrov vybraných druhov salám pri stanovených podmienkach skladovania
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Jozef Čurlej, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - FBP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je zachytenie zmien texturálnych atribútov vybraných vzoriek salám, v dôsledku definovaných podmienok skladovania, počas stanovenej doby s ohľadom na dátum trvanlivosti uvedený výrobcom, resp. predajcom

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia