Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Charakterizácia genotypov skalníka (Cotoneaster sp.) molekulovými markérmi
Stav témy: schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Abstrakt: Práca má experimentálny charakter.
Zrušené: áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia