Přehled vypsaných témat - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Charakterizácia genotypov skalníka (Cotoneaster sp.) molekulovými markérmi
Stav tématu: schváleno (Ing. Marián Miko, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Abstrakt: Práca má experimentálny charakter.
Zrušeno: ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení