Přehled vypsaných témat - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Charakterizácia genotypov skalníka (Cotoneaster sp.) molekulovými markérmi
Stav tématu:
schváleno (Ing. Marián Miko, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Práca má experimentálny charakter.
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení