Prehľad vypísaných tém - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Význam molekulových markérov liečivých rastlín
Stav témy: schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Práca ma kompilačných charakter.
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia