Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Základné faktory ovplyvňujúce vlastnosti pôdy
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Nora Polláková, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště: Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Nora Polláková, PhD.
Abstrakt: Živé organizmy (vrátane rastlín, mikroorganizmov, živočíchov a človeka), spolu s materskou horninou, klímou, ovplyvnené topografiou a časom patria medzi hlavné faktory tvorby pôdy, ktoré následne rozhodujú o jej vlastnostiach. Každá kombinácia týchto faktorov vyúsťuje do určitého pôdotvorného procesu, ktorého výsledkom je pôda so špecifickými vlastnosťami. Antropogénny faktor je dôležitým činiteľom, ktorý čoraz viac ovplyvňuje priebeh pôdotvorných procesov a pôdne vlastnosti. Ak má jeden z faktorov výrazne dominantný vplyv pri vzniku rozdielov v istej skupine pôd, jeho dominantnosť sa vyjadrí v názve ako napr: litosekvencia, klimosekvencia, biosekvencia, toposekvencia alebo chronosekvencia. Cieľom bakalárskej práce je charakteristika jednotlivých pôdotvorných faktorov a podmienok vo vzťahu k vytvoreným pôdnym typom na Slovensku.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení