Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Význam a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra chémie (FBP)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Abstrakt:
...

K tématu nejsou zadaná žádná omezení