Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Význam a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Abstrakt: ...

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia