Prehľad vypísaných tém - Katedra chémie (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Význam a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt: ...

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia