Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Regulácia bunkového cyklu pri environmentálnom zaťažení
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra genetiky a plemenárskej biológie - FAPZ
Max. počet študentov:
3
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Dr. Ing. Miroslava Požgajová
Abstrakt:
Regulácia bunkového cyklu pri environmentálnom zaťažení

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia