Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Regulácia bunkového cyklu pri environmentálnom zaťažení
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Dr. Ing. Miroslava Požgajová
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie - FAPZ
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Dr. Ing. Miroslava Požgajová
Abstrakt: Regulácia bunkového cyklu pri environmentálnom zaťažení

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia