Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vplyv environmentálnych činiteľov na priebeh bunkového cyklu
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Dr. Ing. Miroslava Požgajová
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie - FAPZ
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Dr. Ing. Miroslava Požgajová
Abstrakt: Vplyv environmentálnych činiteľov na priebeh bunkového cyklu

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia