Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: História pestovania a šľachtenia konopy siatej na Slovensku
Stav témy: schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
Abstrakt: Práca má kompilačný charakter. Charakteristika konopy siatej – pôvod druhu, morfologická, biologická charakteristika rastlín, hospodárske dôvody pestovania a šľachtenia konopy v histórii v podmienkach Slovenska.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia