Prehľad vypísaných tém - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Využitie molekulárnych markérov v analýze genómov rastlín.
Stav témy:
schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Abstrakt:
Termín „molekulárny markér“ je používaný pre mnohé techniky, ktoré sú zamerané na hodnotenie variability na úrovni DNA. V nedávnej minulosti sa molekulárne markéry stali základnou a nevyhnutnou súčasťou práce rastlinných biológov. Molekulárne markéry sú vhodné pre zisťovanie genetických odtlačkov genotypov, fylogenetické štúdie, zisťovanie príbuznosti druhov v rámci čeľade, evolučných zmien v poradí nukleotidov DNA, určovanie zhody medzi inbrédnymi líniami mapovanie rastlinných genómov. Práca je zameraná na prípravu prehľadu využitia molekulárnych markérov v analýze genómov rastlín.
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia