Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Využitie molekulárnych markérov v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.
Stav tématu: schváleno (Ing. Marián Miko, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Abstrakt: Termín „molekulárny markér“ je používaný pre mnohé techniky, ktoré sú zamerané na hodnotenie variability na úrovni DNA. V nedávnej minulosti sa molekulárne markéry stali základnou a nevyhnutnou súčasťou práce rastlinných biológov. Molekulárne markéry sú vhodné pre zisťovanie genetických odtlačkov genotypov, fylogenetické štúdie, zisťovanie príbuznosti druhov v rámci čeľade, evolučných zmien v poradí nukleotidov DNA, určovanie zhody medzi inbrédnymi líniami mapovanie rastlinných genómov. Práca je zameraná na prípravu prehľadu využitia molekulárnych markérov v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení