Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Analýza morfometrických ukazovateľov v populácií hrubosrstých jazvečíkov
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra špeciálneho chovateľstva - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt: doplní študent

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia