Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Chov papagájov rodu Cyanoramphus a Nestor v zajatí
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD.
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra špeciálneho chovateľstva - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD.
Abstrakt:
Práca sa zaoberá nárokmi jednotlivých druhov zaradených v uvedených rodoch v zajatí

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia