Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Chov papagájov rodu Poicephalus v zajatí
Stav témy: schválené (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra špeciálneho chovateľstva - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD.
Abstrakt: Práca sa zaoberá nárokmi jednotlivých druhov rodu Poicephalus v zajatí

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia