Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Chov papagájov rodu Poicephalus v zajatí
Stav témy: schválené (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD.
Abstrakt: Práca sa zaoberá nárokmi jednotlivých druhov rodu Poicephalus v zajatí


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-SCH špeciálne chovateľstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.