Summary of topics offered - Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Molekulárne markéry v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.
State of topic:
approved (Ing. Marián Miko, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Faculty:
Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department: Department of Genetics and Plant Breeding - FAaFR
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
Termín „molekulárny markér“ je používaný pre mnohé techniky, ktoré sú zamerané na hodnotenie variability na úrovni DNA. Molekulárny markér môže byť odvodený od akýchkoľvek molekulárnych údajov, ktoré poskytujú analyzovateľný polymorfizmus medzi dvomi organizmami, ktoré sú porovnávané. Práca je zameraná na prípravu prehľadu použitia molekulárnych markérov vo vzťahu k analýze genetickej variability rastlín.

There are no limitations of the topic