Prehľad vypísaných tém - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Molekulárne markéry v analýze genetickej rozmanitosti rastlín.
Stav témy: schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Ing. Veronika Štefúnová, PhD.
Abstrakt:
Termín „molekulárny markér“ je používaný pre mnohé techniky, ktoré sú zamerané na hodnotenie variability na úrovni DNA. Molekulárny markér môže byť odvodený od akýchkoľvek molekulárnych údajov, ktoré poskytujú analyzovateľný polymorfizmus medzi dvomi organizmami, ktoré sú porovnávané. Práca je zameraná na prípravu prehľadu použitia molekulárnych markérov vo vzťahu k analýze genetickej variability rastlín.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia