Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Poľovnícke miešanky
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: Ing. Peter Kovár, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Peter Kovár, PhD.
Abstrakt: Predmetom práce bude na základe dostupných literárnych zdrojov popísať význam, využitie, spôsoby zakladania a ošetrovania tzv. poľovníckych miešaniek určených pre jednotlivé druhy poľovnej zveri.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení