Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zatrávňovanie sadov a vinohradov
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Peter Kovár, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Peter Kovár, PhD.
Abstrakt: Predmetom práce bude na základe dostupných literárnych zdrojov popísať význam zatrávňovania sadov a vinohradov, uviesť spôsoby zakladania a ošetrovania porastov a druhové zloženie miešaniek.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia