Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Zhodnotenie stavu porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Stav témy:
schválené
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Abstrakt:
Predmetom práce bude zhodnotenie aktuálneho stavu a kvality porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podniku. Hodnotenie sa uskutoční podľa štandardne používaných metodík.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia