Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Zhodnotenie stavu porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Stav témy:
schválené
Vedúci práce: Ing. Peter Kovár, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt: Predmetom práce bude zhodnotenie aktuálneho stavu a kvality porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podniku. Hodnotenie sa uskutoční podľa štandardne používaných metodík.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia