Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vplyv rôznej intenzity závlahy na vybrané rastovo-produkčné parametre trávnika
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: Ing. Peter Kovár, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Peter Kovár, PhD.
Abstrakt: Predmetom práce bude experimentálne overenie účinku rôznej intenzity závlahy na vybrané ukazovatele rastovo-produkčného procesu trávnika.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení