Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv rôznej intenzity závlahy na vybrané rastovo-produkčné parametre trávnika
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Peter Kovár, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Peter Kovár, PhD.
Abstrakt: Predmetom práce bude experimentálne overenie účinku rôznej intenzity závlahy na vybrané ukazovatele rastovo-produkčného procesu trávnika.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia